مقابله با تروریسم اسلامی

به شیوه اولاند و روحانی یا شارل ابدو!

 

مظفر محمدی

 

بورژوازی جهان از واشنگتن تا لندن و پاریس و تهران تلاش می کنند اسلام و به تبع آن، ادیان دیگر را از زیر تیغ حمله آزادیخواهانه ی بشریت متمدن جهان امروز بیرون بکشند. سرمایه داری در همه جای دنیا و روسای دولتهای سرمایه داری از اوباما تا فرانسوا اولاند و خامنه ای و روحانی به یک اندازه به دین از هر نوع و جنس آن (اسلام، مسیحیت، یهودی و...) احتیاج دارند. دیان در طول تاریخ، خدمت بزرگی به نظام سرمایه داری و تبعیض و ستم واستثمارش کرده و می کنند.

ادیان ابزار مالکان و صاحبان ثروت برای تحمیق و فریب توده های رعیت و کارگر و زحمتکش و ابزار ستم و سرکوب و خفه کردن هر نوع ابراز وجود و اراده انسان برای تعیین سرنوشت خویش است. ادیان، زحمتکشان  و نه سرمایه داران و صاحبان ثروت را به تسلیم و رضا دعوت می کنند تا به قیمت خون و عرق و تحمل بدبختی خود، خوشبختی اقلیت مفتخور بورژوا و کشیش و ملا را تامین کنند.

دین تنها افیون توده ها نیست، ابزار سرکوب و کشتار فردی و جمعی و ارعاب و ترساندن اکثریت مردم توسط اقلیتی است که هم ثروت وداراییهای جامعه را در اختیار دارند و هم قدرت سیاسی و دولتی برای حفظ این ثروت.

 ادیان علیرغم تفاوتهای تاریخی و اسمی و حتی اختلافات و جنگهایشان با هم ، مثل جنگهای صلیبی و جنگ یهودیان و اسلامیون و شعبات مختلف آنها با هم، اما در محتوا یکی و همه از یک آبشخور سرچشمه می گیرند. محتوای ادیان در تقدس مالکیت خصوصی و حفظ نظام نابرابر، در بی اراده کردن انسان در مقابل ستمگران و احاله شان به آسمان ها و بهشت و جهنم، در ضدیت با زن، نصف انسان های جامعه بشری و در ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بوسیله آیات و احادیث پیامبران و تهدید و اجرای احکام شرعی بریدن سر و دست و زدن شلاق و اعدام های دستجمعی مخالفین عقاید پوسیده و اراجیف تهوع آور ادیان، یکسان و یکی است.

اما این اشتراک و یکسانی اهداف و روش های ضد انسانی ادیان را از فرانسواولاند تا روحانی وشیوخ عربی و دیگر همپالگی هایشان در جهان، انکار می کنند. فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه تاکید می کند که این افراطی‌‌ها و افراد متعصب ارتباطی با دین اسلام ندارند و روحانی میگوید باید اسلام رحمانی و اعتدالی را به جهان معرفی كنیم. آیا این افاضات ریاکارانه برائت دولتمردان معمم و مکلا از اسلام ناب محمدی است؟ آیا این ها نمایندگان یک پروتستانیسم اسلامی اند؟ آیا بشریت می خواهد اسلام را همچون دیگر ادیان الهی و اسمانی مهار کرده و به گوشه ی مساجد براند؟

نه. چنین تصمیمی و یا چنین جنبشی در کار نیست. تمام تلاشهای بورژوازی جهان برای تطهیر ادیان و از جمله اسلام است. عروج جمهوری اسلامی، بازگرداندن اسلام از کنج مساجد و حوزه های علمیه به میدان تصرف قدرت سیاسی و قبضه کردن کل ثروت و داراییهای جامعه در دستان مردان خدا و حکم راندن  بر ده ها میلیون انسانی که می بایست بی اراده شوند تا اسلامیون حاکم بتوانند بدون دردسر بر گرده شان سوار شده و بهره کشی جنایتکارانه ای را علیه کارگران و زحمتکشان سازمان دهند.

هر تلاشی برای تطهیر ادیان و بخصوص اسلام، تلاشی ریاکارانه و جنایتکارانه است. چه کسی می تواند جنگهای صلیبی را فراموش کند؟ کشتار غیر مسلمان ها و یا مسلمان کردن مردم به ضرب شمشیر و کشتار جمعی و به غنیمت گرفتن همه داراییها و غنیمت بحساب آوردن زنان و فروختنشان دربازار اسلامیون و یا تقسیم شان در میان امامان و فرماندهان و سربازان اسلام و ... را آیا بشریت متمدن امروز بخاطر دارد؟ چه تفاوتی میان این دستور الهی و یا پیامبرانه و امامان که فتوای و دستور داده اند: "هر کسی سلام نیاورد دشمن است و کشتنش واجب واموالش حلال وزنانشان غنیمت جنگی اند" با این اوامر سران جمهوری اسلامی که : "ما به زور، مردم را به بهشت می فرستیم "، وجود دارد!

اگر دنیا بخاطر ندارد، مردم ایران یادشان است که  با شعار بسم الله رحمان الرحیم  که همان اسلام رحمانی و اعتدالی  روحانی است، خمینی فرمان قتل عام همه مخالفین اش را صادر کرد و سال ها بعد که هنوز ازادیخواهی و کمونیسم و برابری طلبی نفس می کشید، در جمع حواریون و فرماندهانش گفت: "ما انقلابی و قاطع نبودیم. کم کشتیم می بایست همه شان را کشت!"

 باید به اوباما و اولاند وروحانی و همه ریاکاران و دروغگویان گفت که خجالت بکشید!  زمانی که  بتوان مردم خاورمیانه را بکمک شیوخ سوپر مسلمان دوشید، سرکوب ازادی و قطع کردن دست ها و به زیر نقاب کشیدن زنان و بیحقوقی مطلق شان در عربستان و میان شیوخ منطقه، برای اقایان چه باک است. زمانی که  آیت الله خمینی برای جلوگیری ازخطر انقلاب طبقه کارگر و کمونیسم،  مطلوب است، زیر بغلش را میگیرند و به ایران می فرستند و دوست دیرینشان شاه را بیرون می برند. زمانی که  القاعده و طالبان در مقابل رقبای منطقه ای شان سازمان داده و مسلح می شوند، نیرویی مطلوب وخوب است. و بالاخره  داعش هم برای تغییر توازن قوا در عراق و سوریه به نفع خود و در مقابل رقبای منطقه ای شان لازم شد و سازمان دادند.

با منطق اوباما واولاند و روحانی  و همکارانشان، باید دو نوع القاعده وطالبان، دو نوع جمهوری اسلامی، دو نوع داعش و بالاخره دو نوع اسلام وجود داشته باشد. یکی مطلوب و دیگری مذموم. زمانی که دولتمردان و صاحبان قدرت و ثروت جهانی، لازم داشتند ، اسلامیون از هر نوعی مطلوب و خوب اند و زمانی که با خطر تروریسم دست پرورده های خود مواجه شدند، مذموم و زشت و بد اند...نباید تعجب کرد اگر فردا خلافت اسلامی (داعش) با یک چراغ سبز به دامان خالقینش برگردد. مگر همین خلیفه ابوبکر و اردوغان هر دو در یک جبهه و برای منفعت مشترک با مردم کوبانی از طرفی و دولت بشار اسد، نمی جنگند؟! آیا تفاوت زیادی بین حزب عدالت اردوغان  و داعش وجود دارد!

اما دنیا نباید این ادعاها و این اشک تمساح ریختن های امثال دولتمردان غربی و شرقی برای شارل ابدو و همکارانش را به پشیزی بخرد. اسلام نوع شیوخ عربی، اسلام جمهوری اسلامی و طالبان و القاعده و داعش و بوکوحرام حتی اگر سر همدیگر را ببرند اما در محتوا واهداف کثیف و ضد انسانی شان یکی اند. این شعبات مختلف اسلام در تقدس مالکیت و دفاع از آن تا قطع هر دستی که به آن تخطی کند وبرای حفظ  نظام سرمایه دارانه، در بریدن زبان ازادی، در شیشه کردن خون کارگر، در به برده کشانیدن زنان و در ضدیت با کارگر و کمونیسم ... سرسوزنی اختلاف و تفاوت ندارند.

همه ی  ادیان از مسیحیت و یهودیت و دیگر شاخه ها وشعبات مذاهب، ایدوئولوژی سرمایه داران برای کشاندن اکثریت چند میلیاردی بشر به زیر یوغ نظام سرمایه داری و بانک ها و بازار آزاد از طریق دولتها وارتش ها و پلیس و مساجد و کلیساها و کنیسه ها و... است.

 نظام سرمایه دارانه در جهان به ادیان مدیون و نیازمند است. حتی به تروریسمش هم نیازمند است. به بهانه خطر تروریسمی که خود پرورده اند در جوامعی که خودحاکمیت می کنند ترس و ارعاب ایجاد می کنند تا از طرفی کارگران و زحمتکشان را به سهمی در قدرت و ثروت که ندارند، قانع نگه دارند. وجود امنیت را برخشان بکشند و از طرف دیگر نیروی نظامی وامنیتی و پلیس و بمبهایشان را به رخ مردم می کشند که حساب دستشان باشد و برای به زیر کشیدن این نظام خیال خام بسرشان نزند! 

همه ادیان و از جمله اسلام از یک آبشخور سرچشمه می گیرند. دین خوب و بد و اسلام خوب و بد وجود ندارد. هر چه هست همین است. از ناب محمدی تا ناب عیسوی وموسوی وغیره تا پروتانتیسم مسیحی و اسلام رحمانی و اعتدالی همه یکی اند. ادیان قبل از اینکه به این و آن خدا و پیغمبر نسبت داده شود، محصول ناتوانی بشر و سرانجام مخلوق و ابزار طبقه ی حاکمه علیه اکثریت مردم زحمتکش در همه جوامع طبقاتی از ارباب و رعیتی تا  نظام سرمایه داری است. پشت ادیان و مسیحیت و اسلام تنها خدا و پیامبران و کشیش ها و آیت الله ها و مساجد و کلیسا و کنیسه و گروه های مسلح چون القاعده و بوکوحرام و داعش و حزب الله قرار ندارد، پشت ادیان، پنتاگون و سازمان های جاسوسی کشورهای غربی و شرقی و قدرتهای نظامی و سیاسی و مالی عظیم خفته است. دین امروز یک صنعت است مانند صنعت ماشین و صنایع نظامی. دین صنعت تبلیغ و ترویج و پروپاگاند بورژوازی علیه بشریت آزاد، علیه طبقه کارگر، علیه سوسیالیسم و کمونیسم است.

کسانی که با این صنعت کثیف مخالف اند از کمونیست  و آته ایست تا سکولار و ...، نمی توانند و نباید به کم تر از شارل ابدو و تلاشهایش علیه ادیان و مذاهب رضایت دهند. اگردنیای امن وشرافتمند و انسانی و ازاد و عاری از دروغ وریا و فریب ادیان می خواهیم باید تلاش های شارل ابدو و همکارانش را ارج نهاد و ادامه داد.

 

 ۲١ ژانویه ٢٠١٥