واحد هامبورگ حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

 

 

 

"به جهنم خوش آمدید!"

گزارش اعتراض به اجلاس جی ۲۰ در هامبورگ

 

 

شهر هامبورگ در روزهای ٧و٨ جولای (۱٦و۱٧ تیر) در میان تدابیر شدید امنیتی با حضور بیش از ۲۱ هزار پلیس و حفاظت هوایی ۱۹ هلیکوپتر میزبان دوازدهمین نشست اجلاس جی ۲۰ بود. موضوع تغییرات آب و هوایی، تجارت جهانی، آزمایشهای موشکی کره شمالی، جنگ داخلی در سوریه و بحران مهاجران از مواردی بود که در نشست سران گروه جی ۲۰مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پلیس آلمان حدود دو هفته قبل از برگزاری نشست جی ۲۰، بزرگترین عملیات پلیس در تاریخ این شهر را آغاز کرد. پلیس در این دو روز تلاش کرد  که مسیر های حرکت این تظاهرات را طوری تغییر دهد که از محل برگزاری نشست (ساختمان مسه هالن) که به عنوان مناطق امن تعیین شده بود، دور کند. علاوه براین رسانه های آلمان همسو و هم جهت با سیاست های پلیس سعی کردند با خشونت گرا خواندن معترضان فضا و جو عمومی را علیه این اعتراضات سازمان دهند و فضا را برای سرکوب آماده سازند. سرکوب پلیس  چند روز قبل از شروع  این اجلاس با برچیدن کمپ معترضان شروع شد و در طول این دو روز سعی کرد با گاز اشک آور، ماشین آب پاش ، باتوم و ....این اعتراض ها را سرکوب کند و درگیری های شب جمعه و شنبه در محله های سنت پاوولی، شانزن فرتل، آلتونا و کارولینین فرتل هامبورگ که مجروح و دستگیری داشت، نقطه اوج این سرکوب بود.

در برابر این اجلاس، بیش از صدهزار نفر از معترضان ضد نظام کاپیتالیستی و چپگرا، احزاب کمونیستی، طرفداران محیط زیست، مدافعین جنبش برابری ، مدافعین پناهندگان و انسانهای آزادیخواه از اروپا و دیگر نقاط جهان، از جملە فرانسه و سوئیس و.... خود را به کشور آلمان و شهر هامبورگ رساندند و علیە این اجلاس و سیاست های آنها دست به تظاهرات زدند. تظاهرات از خیابان پشت ایستگاه مرکزی قطارهامبورگ شروع شد و نهایتا در محله سن پاوولی با میتینگ و سخنرانی هایی به پایان رسید.

تظاهرکنندگان، سیستم حاکم و سران و رهبران گردآمدە در گروە جی ٢٠ را عامل اصلی کل نابرابری و بی عدالتی در سطح جهان خطاب نمودند و علیە آنان و سیاست هایشان  و وضع موجود شعار سر می دادند، شعارهای "نه به اجلاس جی ۲۰"، "به جهنم خوش آمدید"، "نه به کاپیتالیسم"، "اتحاد و همبستگی جهانی" به زبانهای انگلیسی، آلمانی توسط مردم سر داده و تکرار می شدند. در طول مسیر این تظاهرات، پلیس مجهز به سلاح گرم مسیر مشخص و ویژه ای را تعیین کرده و هلیکوپترهای پلیس، بالای سر معترضان به پرواز در آمده بودند و سعی داشتند فضای رعب و وحشت را ایجاد کنند و با خشونت گرا خواندن بخشی از معترضان (بلوک سیاه ها) اتحاد و همبستگی معترضان را در هم بشکنند. در مقابل معترضان با ایجاد زنجیر انسانی تا پایان مسیر تظاهرات مانع این شدند که پلیس بتواند بخشی از معترضان  را از جمعیت جدا کند.

در این چند روز هامبورگ در صدر اخبار دنیا بود اما نه فقط بدلیل تجمع سران دول ارتجاعی جی ۲۰ و کشمکشهای آنها با هم که بدلیل اعتراضی وسیع به کل بورژوازی جهانی، به سیاستهای ارتجاعی و ضدانسانی آنها!

فعالین حزب حکمتیست (خط رسمی) همراه با معترضین و سایر سازمانهای چپ در این اعتراض حضور فعال داشتند.

 

واحد هامبورگ حزب حکمتیست(خط رسمی)

٩ ژوئیه ٢٠١٧