حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

 

 

برای آزادی محمود صالحی

 

طبق اخبار رسیده امروز ساعت ١٢ ظهر محمود صالحی از فعالین برجسته جنبش کارگری ایران مقابل بیمارستان توسط مامورین امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی شهر سقز منتقل شد.

 دستگیری و زندانی کردن محمود صالحی با توجه وضعیت جسمی وخیم وی با هر بهانه و توجیه پوچ و بیشرمانه ای چیزی جز اعلام رسمی تصمیم جمهوری اسلامی در به قتل رساندن وی ندارد. حتی خرفت ترین و دون مایه ترین مقامات جمهوری اسلامی بخوبی به این امر واقفند که وضعیت سلامتی محمود صالحی چنان وخیم است که تحمل زندان را نخواهد کرد. سران جمهوری اسلامی مسئول مستقیم زندگی و سلامت محمود صالحی هستند.

 

رفقای کارگر!

 بیش از این سکوت در مقابل تعرض به زندگی فعالین تان جایز نیست. نباید اجازه دهیم جمهوری اسلامی یکی دیگر از فعالین و شخصیتهای جنبش ما را به کام مرگ بکشد. باید نشان دهیم در صورت کم شدن تار مویی از سر محمود صالحی دنیا را بر سرهمگی شان خراب خواهیم کرد. باید جمهوری اسلامی را از کرده خود پشیمان کرد. این کمترین وظیفه ما در قبال یکی از عزیزترین رفقای هم طبقه ای مان است. آستین ها را بالا بزنید!

 حزب حکمتیست (خط رسمی) همه کارگران و مردم آزادیخواه را به اعتراض و تلاش برای آزادی فوری محمود صالحی فرا میخواند.

 

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

۲۸ اکتبر ۲۰۱۷- ۶ آبان ۱۳۹۶