دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

 

 

پیشمرگان سازمان زحمتکشان بايد فورا آزاد شوند!

 

 

اخیرا دو نفر از نیروی های مسلح سازمان زحمتکشان )شاخه عبدالله مهتدی(، توسط نیروهای دولت عراق دستگیر شده اند و تاکنون اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. بر اساس اطلاعیه دبیرخانه سازمان زحمتکشان این دو نفر روز ١٧ نوامبر ٢٠١٧ و هنگامی که از سلیمانیه به قصد رفتن به اربیل در حرکت بوده اند، اشتباها از مسیر کرکوک حرکت کرده و در نزدیکی این شهر دستگیر شده اند.

 جای تردیدی نیست که دولت عراق مسئول جان و سلامتی پیشمرگان دستگیر شده است و دستگیری آنها و سکوت تاکنونی در قابل آن محکوم است. علاوه بر دولت عراق، احزاب حاکم بر کردستان عراق و مشخصا دو جریان بارزانی و اتحادیه میهنی در قبال آنها و در قبال کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی مستقر در کردستان عراق، در کنار دولت عبادی، مسئولند.

 این دستگیری ها به هر بهانه ای صورت گرفته باشد، تعرضی به اپوزیسیون جمهوری اسلامی مستقر در کردستان عراق،  همکاری مستقیم دولت عراق و احزاب حاکم در کردستان عراق با دولت ایران علیه اپوزیسیون، و توطئه ای آشکار علیه  مخالفین جمهوری اسلامی ایران است.

 این اقدام دولت عراق در امتداد تهدیدهای قبلی آن مبنی بر "ممنوعیت" حضور اپوزیسیون جمهوری اسلامی در عراق است.  امری که پیشتر بحث آن در پارلمان این کشور مطرح شد. این اقدام در امتداد تهدیدهای تا کنونی جمهوری اسلامی علیه نیروهای اپوزیسیون و حلقه ای از اقدامات تروریستی حکومت ایران در کردستان عراق، و مستقیما در خدمت اهداف جمهوری اسلامی در این منطقه است.

 اقدام اخیر دولت عراق همزمان هشداری به کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی در این منطقه است. جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر و با توجه به روابط نزدیک خود با دولت مرکزی و احزاب ناسیونالیست کرد، بخصوص نزدیکی به اتحادیه میهنی، عملا کردستان عراق و خصوصا مناطق تحت سلطه اتحادیه میهنی را به جولانگاه نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و گروههای تروریست خود تبدیل کرده و تا کنون صدهها نفر از مخالفین خود در این منطقه را ترور کرده است.

 اکنون و با تحولات دوره اخیر، پس از رفراندم کردستان عراق و همکاری نزدیکتر و "گوش بفرمانی"  بخشی از اتحادیه میهنی در مقابل جمهوری اسلامی ایران، تحرکات تروریستی علیه اپوزیسیون جمهوری اسلامی در عراق گسترش بیشتری یافته است.  شکست احزاب ناسیونالیست حاکم در کردستان عراق در رویدادهای پس از رفراندم که منجر به سپردن و تحویل کرکوک، و مناطق زیادی از کردستان عراق و از جمله مناطق مورد اختلاف میان دولت مرکزی و ناسیونالیستهای کرد، به دولت عبادی و استقرار نیروهای جنایتکار حشدالشعبی و...، شد، دامنه حضور جمهوری اسلامی و میدان مانور آن در کل عراق و همزمان در کردستان عراق، را افزایش داد. تا جایی که امروز، مزدوران مسلح سپاه قدس بی واهمه و علنی  در تعدادی از شهرهای کردستان عراق، حضور دارند و رفت و آمد می کنند! پدیده ای که در گذشته در این سطح امکانش را نداشتند.

 حزب حکمتیست علاوه بر اینکه دستگیری افراد مسلح سازمان زحمتکشان را قویا محکوم میکند و دولت عراق و احزاب ناسیونالیست کرد را مسئول جان و امنیت آنها میداند، بعلاوه حضور جمهوری اسلامی و تمام دول مرتجع منطقه در عراق و کردستان عراق را اقدامی علیه امنیت و آسایش مردم زحمتکش عراق میداند و آنرا محکوم میکند. همه دولت های مرتجع، بین المللی و منطقه ای، از جمله جمهوری اسلامی ایران باید بی قید و شرط از عراق خارج شوند.

 ما همزمان هر نوع توطئه و بند و بست دولت عراق و احزاب ناسيونالیست کرد با جمهوری اسلامی علیه اپوزیسیون سیاسی ایران در عراق و در کردستان عراق را قویا محکوم میکنیم و دولت عراق و همزمان احزاب حاکم بر کردستان عراق را مسئول جان و امنیت آنها میدانیم.

 

دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

٢٤ آذر ١٣٩٦- ١٦ دسامبر ٢٠١٧