جناح قاسم سلیمانی در رهبری اتحادیه میهنی

 

 

 

 

 

انور- م .

 

اکنون رهبری اصلی اتحادیه میهنی کردستان عراق قاسم سلیمانی است. سلیمانی تشکیلات خود را در میان رهبری اتحادیه میهنی سازمان داده و مهره های اصلی شان را خریده است.

مهره های اصلی که جناح قاسم سلیمانی در اتحادیه میهنی را تشکیل می دهند، عبارتند از:

- هیرو احمد نفر دوم اتحادیه میهنی در حیات طالبانی. هیرو احمد اکنون صاحب کلیه داراییهای نقدی و غیر نقدی اتحادیه میهنی، ده ها هزار میلیشیای حقوق بگیر، یک واحد به نام ضد ترور که از نیروی مخصوص "قوات خاصه" صدام الگو گرفته و در اساس نیروی حفاظت از جناح قاسم سلیمانی و داراییهای آن در اتحادیه میهنی است.

- پاول طالبانی پسر بزرگ جلال طالبانی که کاندید جانشینی او است. پاول، نفر دوم بعد ازهیرو احمد در جناح قاسم سلیمانی اتحادیه میهنی است

- آراس شیخ جنگچی برادر زاده جلال طالبانی و پسر بزرگ شیخ جنگی برادر طالبانی است. آراس در زمان حیات طالبانی مسوول پشت پرده ی چاه ها و پالایشگاه های نفت تحت کنترل طالبانی و ارسال آن به ایران بود. بعد از مرگ طالبانی آراس نفر سوم در جناح قاسم سلیمانی اتحادیه میهنی است. او رهبری قاسم سلیمانی را می ستاید و در یک مصاحبه تلویزیونی بودن در کنار حاج قاسم سلیمانی را موجب افتخار خود نامید.

- لاهور شیخ جنگی برادر کوچک تر آراس و مسوول نیروی ۳هزار نفره ی ضد ترور که همان نیروی حفاظت از این جناح و داراییهایی تصرف شده توسط این جناح است.

 گفته می شود که قاسم سلیمانی عملا به کمک این جناح وابسته به خود در اتحادیه میهنی علیه کلیت رهبری این اتحادیه کودتا کرده است. و این صحت دارد. چرا که در این تحولات، رهبری رسمی اتحادیه میهنی به نام دفتر سیاسی عملا کنار گذاشته شده است.

دفتر سیاسی اگر چه فرمال و صوری هنوز وجود دارد، اما در هیچکدام از تصمیمات و توافقات اخیر شرکت داده نشده و بی اطلاع مانده اند. ملا بختیار مسوول اجرایی دفتر سیاسی به این دلیل و بدون بردن اسم قاسم سلیمانی در بیانیه ای به این وضعیت اعتراض کرده است.

 توافق این جناح به رهبری قاسم سلیمانی برای تسلیم جبهه ها به حشد شعبی و نیروهای دولت بغداد، بدون اطلاع رهبری کارتنی اتحادیه میهنی و فقط به دستور قاسم سلیمانی و اجرای افراد فوق و فرماندهان تحت کنترل شان از قبیل شیخ جعفر فرماندهی لشکر ٧۰، محمود سنگاوی و ... در جبهه و محور جنوب و شرق کرکوکه ک انجام شد. این فرماندهان به وساطت آراس شیخ جنگی بعنوان رابط قاسم سلیمانی، در تصرف کرکوک توسط حشد شعبی آنها را همراهی کردند و تا استقرار کامل آن در کرکوک ماندند.

قاسم سلیمانی اکنون عملا شعبه دیگر حشد شعبی را در اقلیم کردستان سازمان داده تا دیگر نیازی به حضور حشد شعبی شیعی در کردستان نداشته باشد. جناح قاسم سلیمانی در رهبری اتحادیه میهنی و میلیشیایش همان کاری را در خدمت جمهوری اسلامی ایران انجام می دهد که حشد شعبی در عراق انجام می دهد.

مردم کردستان عراق باید بدانند که آنها در واقع دیگر با اتحادیه میهنی سابق روبرو نیستند. سابقا جلال طالبانی منافع جمهوری اسلامی در کردستان را نمایندگی می کرد. اما امروز قاسم سلیمانی جانشین عملی او مستقیما و بدون واسطه کسی مجری سیاستهای جمهوری اسلامی در کردستان شده است.

اکنون مردم کردستان با فرماندهی سیاسی و نظامی جدیدی در اتحادیه میهنی روبرو هستند که قاسم سلیمانی در راس آن است. قاسم سلیمانی اکنون نقش جلال طالبانی در اتحادیه میهنی را دارد که این بار نه به واسطه طالبانی بلکه خود مستقیما اوضاع را تحت کنترل گرفته است. او است که به نمایندگی جمهوری اسلامی می تواند لوله های نفت را به طرف ایران بچرخاند، سرنوشت مردم کردستان را تعیین کند و وظیفه ی سرکوب مردم را به انجام می رساند.

پیشمرگان "میلیشیا"ی این جناح در خانقین، سرکوب شورش مردم توسط حشد شعبی را فقط تماشا کردند. سرکوبی که موجب کشته و زخمی شدن قیام کنندگان علیه حشد شعبی شد. همین میلیشیا روز ۵ شنبه در سراسر منطقه اتحادیه میهنی، مانع رفتن مردم به میتینگ توده ای در سلیمانیه و برگزاری این تجمع شدند.

مردم کردستان در این تحولات اگر بخواهند از حقوق و ازادیها و رای خود دفاع کنند، قبل از هر چیز باید اتحادیه میهنی کارتنی و جناح اصلی آن به رهبری قاسم سلیمانی را از قدرت پایین بکشند و به دخالت و کنترل جامعه کردستان از جانب جمهوری اسلامی و به فرماندهی قاسم سلیمانی خاتمه دهند. مردم کردستان باید از تشکیل حشد شعبی دیگری جلوگیری کرده و پیشمرگان وابسته به این جناح حاضر نشوند نقش حشد شعبی قاسم سلیمانی را علیه مردم خود ایفا کنند.

 

 سلیمانیه- ۱۹ اکتبر ۲۰۱٧