کردستان عراق و یک تراژدی دیگر!

 

 

 

 

 

کردستان عراق و یک تراژدی دیگر!- حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

اوضاع کردستان عراق بعد از رفراندوم، چه باید کرد (زبان مصاحبه کُردی)

 

شورای امنیت، نافی حق ملل، ناظر جنگ و داور صلح!- مظفر محمدی

 

ناسیونالیسم کُرد سنت ارتجاعی و ضدمردمی

 

کردستان عراق در محاصره!- مظفرمحمدی

 

جنگ کرکوک، "دشمن از درون"- دفتر کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

 

رفراندم کردستان و مخاطرات آن و چه باید کرد کمونیستها

 

وقتی اهداف ناسیونالیسم قومی به زبان "کمونیستی" بیان میشود- محمد فتاحی

 

ناسیونالیسم چپ و معضل "حق تعیین سرنوشت"- آذر مدرسی

 

تکیه گاه ما عزم و اراده خود و همبستگی جهانی است!- ریبوار احمد

 

مسئله "کرد"، رفراندم و کمونیسم پراتیک- خالد حاج محمدی

 

فراهم کردن امکانات برابر و آزادی بیان در پروسه رفراندوم- حزب کمونیست کارگری کردستان

 

مردم کردستان نیازمند حمایتی جهانی اند!- حزب کمونیست کارگری کردستان

 

منشور دولت کردستان مستقل!- حزب کمونیست کارگری کردستان

 

رفراندم در کردستان عراق تمام شد! این تازه آغاز کار است- حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

دست ناسیونالیسم و قوم پرستی از جنبش های آزادیخواهی کوتاه!- مظفر محمدی

 

هشدار شورای امنیت و گسیختن افسار ارتجاع منطقه!- حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

رفراندم در کردستان عراق و سرانجام آن

 

علیه تهدید مردم کردستان!- حزب کمونيست کارگري حکمتيست(خط رسمي)

 

ایران و رفراندم در کردستان عراق- ثریا شهابی

 

رفراندم در کردستان عراق- مصاحبه رادیو زمانه با خالد حاج محمدی

 

رفراندم حق مردم است، بارزانی و ناسیونالیسم نقطه ضعف آن- ریبوار احمد

 

پیرامون بیانیه حزب حکمتیست(خط رسمی) در مورد رفراندوم- مصاحبه رادیو "پیشنگ" با خالد حاج محمدی

 

سوالاتی در مورد رفراندم در کردستان عراق- مصاحبه حکمتیست با خالد حاج محمدی

 

رفراندوم و سیاست حزب حکمتیست

 

رفراندوم و استقلال کردستان!- مصاحبه دیدگاه سوسیالیستی با ریبوار احمد

 

رفراندم کردستان عراق و سیاست ما- مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی

 

جنگ موصل بسوی خاتمه، اختلافات قومی– مذهبی بسوی تعمیق!- ریبوار احمد

 

در دفاع از خواست استقلال کردستان عراق- منصور حکمت 

 

آنچه بعد از موصل باقی میماند- خالد حاج محمدی

 

دولت اقلیم و تله خودساخته استقلال- ثریا شهابی

 

رفراندم در کردستان عراق و سیاست ما

 

حمایت از حزب کمونیست کارگری کردستان در پروژه رفراندم در کردستان عراق- کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

ناسیونالیسم کرد و بازی با کارت رفراندوم- خالد حاج محمدی

 

نامه سرگشاده به مسعود بارزانی- عثمان حاجی معروف