درگذشت نابهنگام رحمان نجات

 

با کمال تاسف مطلع شدیم رفیق رحمان نجات، از فعالین باسابقه کومله و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، طی واقعه ای ناگوار در کردستان عراق، جان خود را از دست داد.

از دست دادن رفیق رحمان را به حزب کمونیست ایران، خانواده و بستگان ، و به همه همسنگران او صمیمانه تسلیت میگوئیم.

 

دبیرخانه حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی)

۱۵ ژوئیه ٢٠١٧