حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)- واحد بروکسل

 

 

 

 

در اعتراض به حضور ظریف در بروکسل

 

 

در ادامه حمایت ایرانیان خارج از کشور از اعتراضات به حق مردم معترض در ایران، امروز نیز ایرانیان آزادیخواه در بلژیک از شهرهای مختلف این کشور در مقابل دفتر اتحادیه اروپا در بروکسل دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع اعتراضی علاوه بر اعلام حمایت از مبارزات مردم برای رفاه، آزادی و برابری، اعتراضی بود به حضور محمد جواد ظریف در بروکسل.

 

ظریف به بهانه "برجام" به اروپا آمده است اما روشن بود که هدف این دیدار، جلب حمایت و مهمتر از آن همفکری و همکاری با اتحادیه اروپا در خفه کردن اعتراضات مردم و طبقه کارگر در ایران و خریدن وقت بیشتری برای جمهوری اسلامی است. دیدار ظریف از روسیه قبل از دیدارش از بروکسل گواهی بر این مدعاست.

 

در این تجمع شرکت کنندگان با شعارهایی علیه این توطئه و در حمایت از اعتراضات به حق مردم در ایران صدایشان را به گوش پارلمان نشینان بروکسل رساندند.  

 

فعالین حزب حکمتیست (خط رسمی) با حضور خود در این آکسیون یکبار دیگر همپیمانی خود را با خیزش استثمارشدگان در ایران برای یک اینده بهتر اعلام کردند.

 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

 

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)- واحد بروکسل

 

۱۱ ژانویه ٢۰۱٨