تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

 

 

گزارشی از آکسیونهای اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ایران در خارج کشور

 

همزمان با موج گسترده اعتراضات در شهرهای مختلف ایران برای خلاصی از جهنم جمهوری اسلامی و برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی، در خارج کشور نیز تحرکات وسیعی در حمایت از این مبارزات و اعلام همبستگی با مردم در ایران برگزار شد. لندن، استکهلم، وین، پاریس، اسلو، کلن، برلین، کلن، گوتنبرگ، هامبورگ، اشتوتگارت، کپنهاک، هلسینگی و دهها شهر دیگر شاهد حضور مردم آزادیخواه در حمایت از این خیزش عظیم مردم ایران بود. شرکت کنندگان با حضور خود در این تجمعات نشان دادند مردم در ایران، ستمدیدگان و استثمار شدگانی که برای يک زندگی بهتر علیه جمهوری اسلامی بپا خاسته اند، تنها نیستند. اعلام کردند "ما کنار شما می ایستیم تا این رژیمِ سراسر جنایت را به زیر بکشیم و حق طبقه ستمدیده را از ظالمان بگیریم".

گوشه ای از فعالیت تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی) در این تجمعات را مشاهده میکنید.

 

اسلو:

روز شنبه، ششم ژانویه، به فراخوان احزاب، سازمان ها و  شخصیت های چپ و کمونیست، آکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم ایران و همچنین در اعتراض به موج وسیع دستگیری ها راس ساعت ۱۲، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو برگزار شد.

ابتدا تعدادی از شرکت کنندگان سخنرانی های کوتاهی داشتند و پیام همبستگی و همسرنوشتی مردم آزادیخواه و برابری طلب خارج کشور را با مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران حول شعار رفاه، نان، آزادی اعلام کردند و خشم و نفرت میلیونها نفر از استثمارشدگان و ستمدیدگان در چهار دهه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی ایران را به زبانهای نروژی و فارسی انعکاس دادند.

در این مراسم، پیام تعدادی از اتحادیه ها و تشکلات کارگری داخل ایران و حمایت آنها از اعتراضات بر حق مردم ستمدیده توسط سخنرانان قرائت شد. همچنین رفیق جمال محسن از رهبری حزب کمونیست کارگری کردستان (عراق)، سخنرانی کوتاهی داشتند و  پیام همسرنوشتی و حمایت همه جانبه خود را از مبارزات و اعتراضات مردم ایران اعلام کردند. رفیق جمال محسن ضمن بیان این نکته که خیزش اعتراضی مردم ایران در سرنگون کردن جمهوری اسلامی چشم امید بشریت و همه آزادیخواهان جهان را بسوی مبارزات حق طلبانه مردم ایران باز کرده است"  بر اين نکته تاکيد کرد که "بشریت متمدن و آزادی خواه جهان چشم امید بسوی مبارزات حق طلبانه مردم ایران دوخته است".

شرکت کنندگان رأس ساعت ۱ بعد از ظهر با حمل پلاکارد و سردادن شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "جمهوری اسلامی نمی خواهیم"، "اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا" و همچنین شعارهایی به زبان نروژی، به طرف پارلمان اين کشور حرکت کرده و خواستار حمایت مردم آزادیخواه و متمدن اروپا از مبارزات حق طلبانه مردم ایران شدند.

تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)، همراه و دوشادوش دیگر شرکت کنندگان در این تجمع حضور داشته و با حمل پلاکاردهای حزب حمایت خود را از خیزش استثمارشدگان و ستمدیگان ایران اعلام کردند.

این مراسم در مقابل پارلمان نروژ با سر دادن شعارهایی به پایان رسید.

 

بروکسل:

در شهر بروکسل پایتخت بلژیک هم آکسیون های مختلفی از طرف گروه ها و جریانات متفاوت برگزار شد. مکان این اعتراضات غالبا مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران یا مقر اتحادیه ی اروپا بوده است.

در روز جمعه پنجم ژانویه ۲۰۱۸ جمعی از فعالین چپ و احزاب، آکسیونی اعتراضی را در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار کردند. شرکت کنندگان شعارهایی علیه نظام جمهوری اسلامی، و در دفاع از مبارزات مردم در ايران برای خلاصی از جمهوری اسلامی سر میدادند. نماینده احزاب چپ بلژیک نیز به این تجمع پیوستند و به ایراد سخنرانی پرداختند و حمایت این احزاب از این اعتراضات را اعلام کردند. بیانیه احزاب، سازمانها و جریانات مختلف - از جمله بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست (خط رسمی) توسط رفیق سعید محمدی - قرائت شد.

چند جوان که در میان شرکت کنندگان حضور داشتند در فرصت کوتاهی که پیدا کرده بودند از نرده های سفارت بالا رفته و پرچم جمهوری اسلامی را پایین کشیدند. این کار باعث هیجان و حمایت معترضین و احساس خطر پلیس حاضر در آکسیون شد. به طوری که در عرض کمتر از پنج دقیقه چندین پلیس دیگر که مجهز به سپر و باتون بودند به پلیسهای حاضر پیوستند. یکی از پلیس ها پرچم را از آن چند جوان گرفت و آن را در میان صدای هیاهو و اعتراض شدید شرکت کنندگان به یکی از مقامات سفارت تحویل داد.

آکسیون اعتراضی که از ساعت ۱۲:۳۰ آغاز شده بود در ساعت ۱۴:۳۰ با سر دادن شعارهایی که غالباً توسط مردم آزادیخواه داخل ایران سر داده می شود، به کار خود پایان داد.

 

کلن:

روزهای اول ژانویه و ٧ ژانویه در حمایت از اعتراضات برحق مردم ایران در شهر کلن میتینگهای اعتراضی در مرکز شهر کلن برگزار شد .

تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست خط رسمی – کمیته کلن، نیز به عنوان یکی از فراخوان دهندگان در این آکسیونها شرکت کرد.

میتینگ اعتراضی با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از خواست و مطالبات برحق مردم شروع شد وسپس با خواندن سرود ادامه یافت ودر ادامه نماینده های تشکیلات ها و سازمانهای شرکت کننده سخنرانی ايراد کردند.

رفقا هیمن خاکی و محمد راستی از طرف حزب حکمتیست (خط رسمی) در این تجمعات سخنرانی کرده و حمایت خود از مبارزات مردم ستمدیده در ایران علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی و برابری را اعلام کردند.  این تجمعات با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی و در دفاع از خواست و مطالبات برحق مردم ایران پایان یافتند .

 

گوتنبرگ

روز شنبه ششم ژانویه ساعت ۲ بعدازظهر به فراخوان کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران، احزاب کمونیست، جریانات و فعالین چپ  تجمع اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم  ایران در مرکز شهر گوتنبرگ برگزار شد. در این اعتراض در همراهی با مردم در ایران شعار "مرگ برجمهوری اسلامی"، "اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا"، "زنده با آزادی و برابری" و علیه کلیت جمهوری اسلامی سر داده شد. 

در این میتینگ نماینده احزاب سیاسی و فعالین سیاسی در سخنراني هاي خود همبستگی و حمایت خود از مبارزات مردم در ایران را اعلام کردند. از طرف حزب حکمتیست (خط رسمی) رفیق محمد فتاحی سخنرانی کرده و بر حضور هرچه بیشتر ایرانیان خارج کشور در دفاع و همبستگی با مبارزات داخل ایران تاکید نمود. همچنین در پیامی بر گسترش اعتراضات  از طرف کارگران، زنان ، دانشجویان و قشرهای مختلف دیگر در محیط کار و زندگی خود و در جای دیگر به جریانات و کسانی که قصد پاشیدن رنگ قومی و مذهبی به مبارزات مردم ایران را دارند، هشدار داد.

آکسیون بعد از دو ساعت همراه با سخنرانی های متعدد و پخش موزیک به پایان رسید.

 

لندن:

روز شنبه ششم ژانویه ۲۰۱٨ صدهها نفر از آزادیخواهان و برابری طلبان و مخالفین جمهوری اسلامی  مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع اعتراضی بر پا کردند.

در این تجمع علاوه بر حمایت از تظاهرات های اخیر در ایران و سر دادن شعارههای بر ضد تمام جناحها و سرنگونی کامل حکومت و خواست برقراری سیستمی که کارگران و نماینده های آنان در راس آن باشند، تجمع کنندگان با پرچم های قرمز و بنرها و شعارههای آزادیخواهانه و برابری طلبانه قاطعانه خواستار آزادی دستگیر شدگان اخیر بودند.   


در  تجمع تلویزیون "روداو" مصاحبه ای را با بختیار پیرخضری دبیر تشکیلات لندن حزب حکمتیست (خط رسمی) انجام داد که همان شب از این تلویزیون پخش گردید. مرکز خبری (rupty TV) نیز با امان کفا، دبیر تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی) مصاحبه ای انجام داد که روز بعد پخش شد.


همچنین در حین تجمع مصاحبه هایی با سه نفر از رهبری حزب حکمتیست رفقا امان کفا، آذر مدرسی ، فواد عبداللهی و رفیق دشتی جمال از رهبری حزب کمونیست کارگری کردستان و رفیق نسرین پرواز فعال سیاسی و زندانی دهه شصت انجام شد که در شبکه های اجتماعی منتشر گردید.


اعضا، فعالین و هواداران حزب حکمتیست- خط رسمی در لندن در این تجمع حضور داشتند و به عنوان یکی از فراخوان دهندگان تجمعات آمادگی خود را برای تجمعات بعدی تا آزادی کامل تمام بازداشت شدگان اعلام کرد.


هامبورگ: 

روز جمعه ۱٢ ژانویه در حمایت از اعتراضات برحق مردم ایران در شهر هامبورگ، اکسیون اعتراضی در مقابل کنسولگری ایران برگزار شد .

تشکیلات خارج از کشور حزب حکمتیست خط رسمی – واحد هامبورگ، نیز در این آکسیون  اعتراضی شرکت کرد.

اکسیون اعتراضی با شعارهای علیه جمهوری اسلامی و دفاع از خواست و مطالبات برحق مردم شروع شد و در ادامه نماینده تشکیلات ها و سازمانهای شرکت کننده در این آکسیون اعتراضی سخنرانی کردند و از طرف حزب حکمتیست خط رسمی هیمن خاکی سخنرانی کرد. هیمن خاکی در سخنرانی خود به ریشه اعتراضات مردم محروم علیه جمهوری اسلامی پرداخته و اشاره کرد دستگاه سرکوب امروز جمهوری اسلامی بعنوان وارث دستگاه سرکوب دوره سلطنت، علیرغم دستگیری فعالین سیاسی و دانشجویان آزادیخواه توان مقابله با این موج خشم و نفرت از چمهوری اسلامی را ندارد. آکسیون  با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی ،....   در دفاع از خواست و مطالبات برحق مردم ایران پایان یافت .