Till alla arbetare, fackföreningar, arbetsorganisationer

 

 Kamrater

 

 De exploaterade protesterar i Iran. De står inför det mest intensifierande och allvarsamma förtrycket av den islamiska regimen och kapitalet i Iran. Den globala bourgeoisien i alla sina lägen och positioner, från Trump till Putin, från Merkel, May till Jingpin. Alla dessa makthavare som ”rådgör” ledarna i Iran att visa återhållsamhet; samtidigt som de håller möten i FN där de bildar strategier för att underminera vidare spridning och fördjupning av protesterna, samt för att undvika progression av den alternativa vänstern i Iran.

 Så även i Iran driver de högra organisationerna och medierna fram sin egen agenda, och försöker själva regera denna rörelse genom att införa sina egna mål i protesterna som pågår.

 Detta är också vår tid. Detta är vår rörelse – rörelsen för dem som protesterar mot den omänskliga situationen som tvingas på dem. All typ av framsteg i denna rörelse mot exploateringen i Iran, alla framsteg i att mota tillbaka den islamiska republikens härskare, kommer att leda till en annan maktbalans i klasskampen i Iran. Framtiden är inte skriven ännu.

 Det är dags för oss att stå tillsammans. Det är dags för solidaritet och stöd för vår klasskamp i detta hörn av jordklotet. Gå med och vidta åtgärder till stöd för protesterna i Iran.

 Länge leve internationell solidaritet

 Aman Kafa

 Arbetare-kommunistiska partiet i Iran (Hekmatist - Officiell linje) - Organisation utomlands

 5. January 2018