پیوندها

نقشه سایت

رادیو و تلویزیون

تماس با ما

صفحات ويژه

اطلاعيه‌ها

نشريات وانتشارات

تشکيلات ها

مصوبات

اسناد پايه ای حزب

اسناد تاریخی حزب حکمتیست

صفحه ویژه اسناد

  

 ویژه "بحران هسته ای"

ویژه شکاف غرب و جمهوری اسلامی

اقتصاد و فلسفه سیاسی

 نئوتوده‌ایسم در ایران

جنبش کمیته های کمونیستی

کمیته کمونیستی چیست؟

گارد آزادی

آرشیو آثار مارکس و انگلس

آرشیو آثار لنین

آرشیو آثار منصور حکمت

 حزب حکمتیست را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید!

Find us on:

      


انقلاب ۵٧ ایران؛ یک بررسی تحلیلی

 از سایت کورش مدرسی دیدن کنید

 آرشیو آثار مارکسیستی

سازمانده کمونیست

فعالیت کمونیستی چیست؟

امنیت و حفاظت در مقابل رژيم

توصیه های مطالعاتی و آموزشی

 

بورژوازی تا آخرین لحظه زندگی اش و تا آخرین قطره خونش با چنگ و دندان و با توپ و تفنگ و با بمب از مالکیت و موقعیت بورژوائی خود دفاع میکند. هیچ بورژوائی اموالش را داوطلبانه و تحت تأثیر مصلحین و خیر اندیشان رها نمیکند. لیبرالیسم عکس این حقیقت را تبلیغ میکند، دروغ می گوید...

 

 

برنامه حزب

مبانی کمونیسم کارگری

درباره مساله شوروی

حزب، قدرت، جامعه

سبک کار کمونیستی

کمونیست ها و انقلاب