پیوندها

نقشه سایت

رادیو و تلویزیون

تماس با ما

صفحات ويژه

اطلاعيه‌ها

نشريات وانتشارات

تشکيلات ها

مصوبات

اسناد پايه ای حزب

اسناد تاریخی حزب حکمتیست

صفحه ویژه اسناد

  

 ویژه "بحران هسته ای"

ویژه شکاف غرب و جمهوری اسلامی

اقتصاد و فلسفه سیاسی

 نئوتوده‌ایسم در ایران

جنبش کمیته های کمونیستی

کمیته کمونیستی چیست؟

گارد آزادی

آرشیو آثار مارکس و انگلس

آرشیو آثار لنین

آرشیو آثار منصور حکمت


بیانیه حقوق جهانشمول انسان

انقلاب ۵٧ ایران؛ یک بررسی تحلیلی

 از سایت کورش مدرسی دیدن کنید

 آرشیو آثار مارکسیستی

سازمانده کمونیست

فعالیت کمونیستی چیست؟

امنیت و حفاظت در مقابل رژيم

توصیه های مطالعاتی و آموزشی

 

بورژوازی تا آخرین لحظه زندگی اش و تا آخرین قطره خونش با چنگ و دندان و با توپ و تفنگ و با بمب از مالکیت و موقعیت بورژوائی خود دفاع میکند. هیچ بورژوائی اموالش را داوطلبانه و تحت تأثیر مصلحین و خیر اندیشان رها نمیکند. لیبرالیسم عکس این حقیقت را تبلیغ میکند، دروغ می گوید...

 

 

 

 

برنامه حزب

مبانی کمونیسم کارگری

درباره مساله شوروی

حزب، قدرت، جامعه

سبک کار کمونیستی

کمونیست ها و انقلاب