رفقای شورای انقلابی جوانان سوسیالیست به حزب حکمتیست خوش آمدید!

 

شورای انقلابی جوانان سوسیالیست ایران اعلام کرد که در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری سوسیالیسم در کنار ما خواهد بود. این رفقا با این تصمیم تاریخ ساز صف مبارزه برای آزادی و برابری و برپائی حکومت کارگری را تقویت کردند. از طرف تمامی اعضای حزب کمونیست کارگری – حکمتیست رسما  به این رفقا رسما خوش آمد میگویم و دستشان را به گرمی میفشارم.

 

اما اهمیت این اقدام تنها به این واقعیت محدود نمیشود.  این اقدام حرکتی مهم در جهت ایجاد یک حزب سیاسی کمونیستی است. ایجاد یک حزب سیاسی و اجتماعی کمونیستی و نه یک فرقه ایدئولوژیک که همواره ضعف اساسی ای جنبش کمونیستی - کارگری در ٦٠ – ٧٠ سال گذشته بوده است، و فائق آمدن بر این ضعف یکی از اهداف اساسی کمونیسم منصور حکمت و حزب حکمتیست بوده و هست. اقدام رفقای شورای انقلابی جوانان سوسیالیست، همچنین اشتراک مساعی در این هدف بزرگ است.

 

اصول سازمانی و موازین حزب کاملا روشن است. اما در سطح عملی حزب ما در مقابل یک چالش، یک آزمایش تاریخی مهم قرار دارد. سوال تعیین کننده اینست که چگونه قادر خواهیم بود در عمل یک نمونه موفق از یک تحزب سیاسی باز، غیر سکتی، اجتماعی و کمونیستی را بدست دهیم؟ آیا میتوانیم راهی را باز کنیم که هر انسانی که خود را در آرمانهای برنامه یک دنیای بهتر شریک میداند بتواند مبارزه اش در این راه را در این حزب متمرکز کند؟

 

ما باید در این آزمایش پیروز شویم. راه دیگری نیست. این حزب و این جریان باید بتوانند نیروی  انسانهایی که در آرزوی دنیای بهتر طبقه کارگر شریک هستند را به هم گره بزند و به قدرت شکست ناپذیر طبقه کارگر در صحنه جامعه و سیاست ایران مادیت ببخشد. این حرکت باید مدل موفقی ارائه دهد تا محافل و جریانات کمونیست دیگر هم  بتوانند به صفوف حزب حکمتیست بپیوندند.

 

رفقای شورای انقلابی جوانان سوسیالیست فعلا به عنوان یک موجودیت مستقل در کنار حزب و همراه آن فعالیت خواهند کرد. همه ما تلاش خواهیم کرد که تا این فاصله نیز در کوتاه ترین مدت پر شود و همه  تماما در یک صف به مصاف دنیای واژگونه سرمایه داری برویم.

 

لازم به توضیح است که برای شفاف نگاه داشتن کل پروسه نزدیک شدن شورا به حزب، اسناد و مکاتبات رد و بدل شده برای عموم قابل دسترس خواهد شد.

 

مجددا به تک تک رفقای شورای انقلابی جوانان سوسیالیست خوش آمد میگویم و اطمینان میدهم که حزب کمونیست کارگری – حکمتیست با گرمی از آنها استقبال خواهد کرد.

 

کورش مدرسی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

١٠ اوت ٢٠٠٦